Chtěl bych vybudovat malou vodni elektrárnu (MVE) o výkonu 20Kw. Jednalo by se o archimedovu turbínu, kterou bych si vyrobil sám, dílnu a další zázemí mám.

Chtěl bych dodávat elektřinu do veřejné distribuční sítě.

Jak na to?

Není nám známa žádná překážka, která by bránila použiti samovyrobené turbíny v MVE. Když se rozhodnete, že si ji vyrobíte sám, zvažte dobře své výrobní i materiálové možnosti. Je známo, že i drobné početní i výrobní nepřesnosti mohou způsobit značné odchylky skutečných parametrů turbíny. Budete-li vyráběnou elektřinu dodávat do sítě, je třeba získat autorizaci dle Zákona o podmínkách podnikání v energetických odvětvích č. 222/1994 Sb. a souhlas energetické distribuční společnosti s připojením do rozvodné sítě. Stavba musí také odpovídat příslušným stavebním zákonům a zde byste mohl narazit. Proto doporučuji Váš případ předem projednat s příslušnými orgány státní správy a energetickou distribuční společností, do jejíž sítě se hodláte připojit.