Nová výzva programu Nová zelená úsporám, bude kontinuální – potrvá až do roku 2021. Dotaci nyní můžete dostat i na malou střešní fotovoltaickou elektrárnu. Příjem žádostí začne 22. 10. 2015.

Zásadní novinkou programu Nová zelená úsporám je dlouhodobá, kontinuální forma výzvy. Ta se od běžné výzvy liší tím, že není omezena na několik měsíců, ale potrvá až do konce programu, tedy do roku 2021. Během této doby program přerozdělí zhruba 27 miliard korun získaných z prodeje emisních povolenek.

„Výhodou kontinuální výzvy je, že žadatel si svoji akci může v klidu naplánovat a přizpůsobit svým finančním i časovým možnostem. Realizaci úsporných opatření tak může provádět po částech i v průběhu několika let, a to s dotací,“ sdělil ministr životního prostředí Brabec.

Přečtěte si podrobnosti o podmínkách Nové zelené úsporám.